Strona główna » Regulamin

Regulamin

Regulamin sklepu materialylakiernicze.pl

SPIS TREŚCI:
1. Informacje ogólne
2. Składanie zamówień
3. Koszty i termin wysyłki
4. Płatności
5 .Procedura reklamacji
6. Zwrot towarów
7. Zwrot pieniędzy
8. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych
9. Postanowienia końcowe
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. INFORMACJE OGÓLNE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sklep internetowy działający pod adresem www.materialylakiernicze.pl prowadzony jest przez firmę:

materialylakiernicze.pl 
Światłoch Robert
Meszna 43-360
ul.Orzechowa 18

wpisaną do Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

NIP 937-211-85-18
REGON 072162519
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Prezentowane w sklepie ceny towarów są cenami brutto i podane są w polskich złotych.
2. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki oraz kosztów płatności, które mogą dodatkowo zwiększać wartość zamówienia.
3. Zamówienia są przyjmowane przez obsługę sklepu za pośrednictwem sklepu internetowego : materialylakiernicze.pl , telefonicznie : +48 668 058 976  lub drogą mailową : sklep@materialylakiernicze.pl
4. Zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
5. Warunkiem prawidłowej realizacji złożonego poprzez sklep internetowy zamówienia jest właściwe wypełnienie formularza zamówienia oraz podanie niezbędnych danych do realizacji zamówienia, w tym wysyłki zamówionego towaru.
6. Po złożeniu przez klienta zamówienia, otrzyma on informację mailową potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
7. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatność przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji płatności
przy odbiorze.
8. Każdy produkt oferowany w sklepie pochodzi z legalnego źródła, jest fabrycznie nowy i posiada oryginalne opakowanie.
9. Anulowanie zamówienia przez Klienta może nastąpić mailowo lub telefonicznie korzystając z danych teleadresowych sklepu. Zamówienia, które zostało wysłane nie można anulować. O fakcie wysłania zamówienia Klient zostanie powiadomiony drogą mailową , sms-em lub telefonicznie.
10.Konsument to:

(1) osoba fizyczna dokonująca ze sprzedawcą lub usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową lub

(2) osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. KOSZTY i TERMIN WYSYŁKI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Zamówione towary są wysyłane pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep ma obowiązek poinformowania klienta o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia lub utrudnia realizację zamówienia i dokonanie wysyłki lub może wpłynąć na jej opóźnienie.
2. Przesyłka dostarczona jest do klienta zgodnie z terminem podanym w sklepie internetowym przy każdym produkcie (jeżeli produkt nie ma podanego terminu wysyłki czas wysyłki jest określany na maksymalnie 4 dni). Jest to orientacyjny czas wysyłki i dotyczy on zamówień z opcją płatności przy odbiorze lub płatności elektronicznych. Przy innych formach płatności, w tym płatności przelewem czy kartami kredytowymi do podanego czasu należy dodać czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (w zależności od banku i sposobu płatności może to być 1-4 dni robocze).
3. Koszty przesyłki pokrywa nabywca towarów. Wysokość kosztów wysyłki jest uzależniona jest od zakupionego towaru, rodzaju wybranego sposobu transportu zakupionych towarów oraz wybranego sposobu płatności. Klient może się zapoznać z cennikiem kosztów dostawy na stronie koszyka sklepu - po dodaniu wybranych towarów do koszyka. Na podanej stronie sklep wyświetli dostępne formy i koszty wysyłek dla towarów znajdujących się w koszyku klienta.
4. Przy określonej wartości dodanych do koszyka towarów sklep pokrywa koszt przesyłki zakupionych towarów. W przypadku gdy sklep pokrywa koszt wysyłki zakupionego towaru, od obsługi sklepu zależy jakim transportem towar zostanie dostarczony do klienta. Klientowi pozostaje zawsze wybór skorzystania z innej odpłatnej formy transportu.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. PŁATNOŚCI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Każda transakcja potwierdzana jest paragonem lub fakturą VAT.
2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za przy odbiorze towaru, za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych lub przelewem na konto bankowe sklepu.
3. W przypadku zamówienia płatnego przelewem na konto lub kartą opłatę należy wnieść w całości w ciągu 5 dni od momentu przyjęcia przez sklep zamówienia. Po upływie tego terminu nieopłacone zamówienie zostaje anulowane.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. PROCEDURA REKLAMACJI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. W przypadku stwierdzenia przez Klienta wady lub uszkodzenia towaru o którym nie było mowy w opisie produktu zamieszczonym na stronie sklepu, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą drogą mailową na adres sklep@materialylakiernicze.pl w celu ustalenia sposobu dalszego postępowania.
2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych muszą zawierać niezbędne do jej rozpatrzenia dane w szczególności imię i nazwisko zamawiającego oraz opis przedmiotu reklamacji.
3. Do odsyłanego z powodu reklamacji towaru należy dołączyć wydrukowany i wypełniony formularz reklamacji przedmiotowego regulaminu :
Zgłoszenie reklamacyjne do:

materialylakiernicze.pl 
Światłoch Robert
Meszna 43-360
ul.Orzechowa 18

sporządzone w dniu ...............
1. Imię i nazwisko wnoszącego reklamację: ...............
2. Adres: ...............
3. Data dokonania zakupu: ...............
4. Nazwa towaru: ...............
5. Ilość zakwestionowanego towaru: ...............
6. Cena brutto: ...............
7. Dokument sprzedaży (w załączeniu) paragon / faktura nr: ...............
8. Dokładny opis wad i przedmiotu reklamacji: ............
9. Data i okoliczności stwierdzenia wady: ............
10. Żądanie reklamującego (naprawa towaru / wymiana towaru / zwrot pełnej ceny towaru / częściowy zwrot ceny towaru): ............
Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami reklamacji określonymi w Regulaminie sklepu, w tym w szczególności z koniecznością dołączenia do niniejszego dokumentu faktury lub paragonu wystawionego w związku ze sprzedażą ww. towarów. Towar odsyła Klient na koszt Sprzedawcy.
.......................................................
(czytelny podpis Klienta)

4. Jeżeli otrzymany przez Klienta towar posiada wady lub uszkodzenia powstałe podczas transportu należy uruchomić procedurę sprawdzenia podczas odbioru towaru i sporządzenie stosownego opisu reklamacyjnego w obecności dostawcy DPD co jest podstawą do uznania zniszczeń wynikłych podczas transportu i wraz z dokumentem potwierdzającym sprawdzenie i określenie uszkodzeń może on zostać odesłany przez Klienta na adres sklepu:
materialylakiernicze.pl 
Światłoch Robert
Meszna 43-360
ul.Orzechowa 18
5. W przypadku reklamacji koszt odesłania i wysłania towaru ponosi sprzedawca towaru.
6. W przypadku uznania reklamacji sklep dokonuje naprawy lub wymiany uszkodzonego produktu na nowy, a gdy ten sposób załatwienia reklamacji nie jest możliwy dokonuje zwrotu zapłaconej przez Klienta kwoty. Podstawą otrzymania zwrotu pieniędzy jest odesłanie do sprzedawcy podpisanej korekty faktury sprzedaży lub paragonu.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. ZWROT TOWARU
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu.
2. Zwrotowi nie podlegają świadczenia i produkty od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie można odstąpić.
3. W przypadku zwrotu towaru Klient proszony jest o przesłanie drogą mailową na adres  sklep@materialylakiernicze.pl lub w formie pisemnej pocztą na adres :
materialylakiernicze.pl 
Światłoch Robert
Meszna 43-360
ul.Orzechowa 18 
oświadczenia o odstąpieniu od umowy przedmiotowego regulaminu lub w innej formie zgodnej z prawem konsumenckim.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość:
 
Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ust. 2 z dnia 30 maja 2014 r. o ochronie praw konsumentów odstępuję od umowy:
Dotyczy zamówienia nr: ...............
Imię, nazwisko, adres Klienta: ...............
Miejscowość, data: ...............
Nazwa towaru: ...............
Cena brutto: ...............
Ilość zwracanego towaru: ...............
Proszę o zwrot kwoty …..........zł (słownie …..........) przekazem pocztowym na adres: ….........lub przelewem na konto nr….........Zwracam towar …...........w stanie niezmienionym.….......Podpis konsumenta
4. Sklep zwraca Klientowi dokonane przez niego płatności w chwili dokonywania zakupu, w tym również koszty dostarczenia towarów Klientowi, koszt odesłania towarów do sklepu ponosi Klient.
5. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy towarów inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów i zwrócony zostanie koszt wysyłki najtańszej dostępnej formy dostawy oferowanej przez sklep dla zakupionych towarów.
6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
7. Klient ma obowiązek zwrócić towary niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towarów przed jego upływem.
8. Towary należy odesłać na adres:
materialylakiernicze.pl 
Światłoch Robert
Meszna 43-360
ul.Orzechowa 18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. ZWROT PIENIĘDZY
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Zwroty pieniędzy realizowane są przez sklep przelewem na wskazany rachunek bankowy lub przekazem pocztowym pod wskazany przez
Klienta adres.
2. Aby dokonać zwrotu należy  przesłać towar wraz z paragonem lub fakturą oraz dokument zwrotu na adres sklepu.
3. Pieniądze za zwrócony towar zostaną przesłane do Klienta w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania przez sprzedawcę zwróconego
towaru.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Wraz z akceptacją regulaminu Klient wyraża zgodę, aby właściciel sklepu przetwarzał jego dane osobowe zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), niezbędne dla procesu realizacji usługi oraz celów marketingowych. Jednocześnie Nadawcy przysługuje prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
materialylakiernicze.pl zastrzega sobie prawo do:
1.Zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia.
2.Wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego.
3.Wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
5. W stosunku do konsumentów spory wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)
6. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż zmiany w stosunku do konsumentów nie będą miały zastosowania do usług będących w trakcie wykonywania i będą obowiązywały po 30 dniach od poinformowania Klienta droga elektroniczną
 

Przejdź do strony głównej
Producenci
3MALPINUS CHEMIAANEST IWATAANIBOLLBRIELCIEMMECOLADDEB STOKODEVILBISSDIMACDYNABRADEDYNACOATEVOEVOFLEXEVOXAFARECLAFS FILTER SERVICEGELSONHAMACHINDASAIRACITALCOKCL by HONEYWELLKLEENVOXKRAUSSLESONALLOCTITEMeguiar’s MENZERNA POLISHING COMPOUNDSMIRKANORTONNOVOLNUGARDORAFOLPC  COXPHYSIODERMPLUMPRODIG-TECHQUATTROROSCHRUPESSATASCANGRIP COLOUR MATCHSIKASIKKENSSLEEKER EVOXASPRINTTEROSONTORKTribraXURBANVABERVAUPELVGLVIPPAPERVOKEWURTH
Polecamy
123456
Sklep internetowy shopGold